Mantar gibi yerden bitmek:

Birdenbire ya da kendiliğinden ortaya çıkmak.