Rafa kaldırmak (koymak):

Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi kenara itmek, ihmal etmek.