Ruhu bile duymamak:

Anlamamak; hiçbir bilgisi, haberi bulunmamak; olan biteni sezememek.