Velveleye vermek:

Gereksiz bir heyecana, telâşa düşürmek.