İnzivaya çekilmek: Herkesten ve her şeyden bir süre uzaklaşmak.