Istifini bozmamak:

Bir olay karşısında aldırış etmemek, durum ve davranışını hiç değiştirmemek.