Gözüne dizine dursun:

Nankörlük eden kimseye karşı söylenen ilenme sözü.