Zurnanın zırt dediği yer:

Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.