Mantık;

1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi:
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi:
3 . Felsefe: Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi
.........