• İnsanın kendi kişiliğine ilişkin kanıları kendini tanıma ve değerlendirme biçimidir. Kişiliğin iki yönü vardır. Birinci yönü dışa yansıyan daha çok başkaları tarafından değerlendirilen ve davranışlarına yansıması ile de ölçülebilen yandır. İnsanın bu yönü nesneldir. Kişiliğin ikinci yönü ise dışarıya pek yansımayan yani bireyin kendini tanımladığı biçimidir. İşte kişiliğin bu öznel yönü benliktir ve benlik ölçülerek değil yorumlanarak anlaşılabilir.