• Cins “altında türlerin sıralandığı şeydir” diye tanımlanabildiği gibi “gerçekleri farklı olan şeylere bunlar denir diye sorulduğunda verilen yanıttır” biçiminde de tanımlanabilir. Örneğin “domates biber patlıcan nedir?” diye sorulduğunda “sebze” yanıtı cinsi gösterir. İçlem açısından bakıldığında “cins özellikler yığınıdır.”