• Verilen önermelerden zihnin sonuç çıkarmasına çıkarım denir.
  • Çıkarımda verilen önermelere öncül öncüllerden zihnin zorunlu olarak çıkardığı önermeye ise sonuç önermesi denir.