Güya;

Söylendiğine göre, sözde, sözümona, sanki.
...........