Onur:

Kişilikle ilintili bir kavramdır.
Haysiyet, şeref demektir ki bunun da her insanda mutlaka bulunması gerekir.