Ucube;

Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey.
..........