• Gözleyenin belirli bir nesnenin yön büyüklük biçim uzaklık gibi özellikleri üzerine duyu organları yoluyla edindiği algıya denir.