• Evrende her şey nedensellik ilkesine göre oluşmuştur.