• Tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama yürütme ve yargı yetkileri tek kişide toplanır.