• Tek ve soyut bir tanrıya inanılan din anlayışıdır.
  • Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi dinler Orta Çağ feodal toplumlarında doğup yaygınlaşmıştır.