İsim
  • Denizcilik (ko'tra) Fransızca cotre

  • Çoğunlukla bir direkli randası olan ince gövdeli yelkenli:
"Açıkta demir atmış kotrayı görüyor musun?"- F. R. Atay.

kotra (II)
isim (ko'tra)

  • Irmak ve göl ağızlarında kurulan ve ince kazıklarla kamışlardan yapılma dalyan.