• İki değişken arasında hiçbir ilişki olmamasıdır.