Olumsuz, planı etkileyecek önemli bir şey olmazsa.