Merhaba!

Münacat : Tanrıya yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere de münacât denir.
Daha çok Kaside biçimiyle yazılmıştır.