• Türk sanat müziğinde notaların olmadığı dönemlerde şarkıların arasına serpiştirilen manasız cümle öbeklerine verilen isim.
Örneğin ;
la lee li laba luba da lümbülleyli lap lup
ma meyli mala mula da ... gider :)