• Fingirdek, hafifmeşrep kızlar için alay yollu, şaka yollu kullanılan bir söz.