• Azerice de ''tokat'' anlam.ına gelir, ayrıca Türk halk dilinde de ''tokat'' anlamını taşır.