• İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme.