• Tütün içmek için kullanılan bir araçtır. Ser, lüle, marpuç ve şişe olarak dört bölümden oluşur bu araç. Tabii bir de bu alete has bir tütün vardır. Onun da adı tömbeki olarak bilinir.
  • Son zamanlarda da çok popüler olmuş bir tütün içme aletidir bu. Gençler duman çıkartma yarışması yaparlar, birbirlerinin ağızlarına üflerler filan.
(Bunlar yapılmamalıdır tabii. Yazıktır, günahtır....)