• Bay veya bayanları niteleyen bir kelimedir.
  • Nitelendirdiği insanı hafif, eğlencesine düşkün, flörtçü, ağır başlı tavıt takınmayan olarak kılar.