• Bilmeden, yersiz bir davranışta bulunmak ya da başkasını incitecek söz söylemek, pot kırmak, çam devirmek.