• Buğulu, puslu, kasvetli, içine odaklanmış ses tonu.