Kompliman :

1 . Gönül okşayıcı, hoşa giden söz.
2 . Koltuklama