1 . İçinde, Homeros'un şiirlerindeki olaylardan birini işleyen şarkı veya parça.
2 . Genellikle halk türkülerinden ve millî ezgilerden oluşturulmuş müzik eseri