Bir olayın sonucunu kestiren kişinin söylediği kinayeli cümle.