Ünlü ansiklopedistlerdendir. Uygulanan onca baskıya rağmen Diderot ve d'Alembert bu savaşa devam etmişlerdir. Diderot tek başına kalsa da mücadelesi devam etmiştir. Ki bu savaşımında ne kadar haklı olduğunu tarih bize göstermiştir.