Ulysses gibi bir eseri kaleme almış olan deha. Bunun yanında Javier Marias Yazınsal Yaşamlar isimli kitabında Joyce'un cinsel sapıklığından da bahsetmektedir.