Latifundia :

İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanları.