Hegemonya :

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı.