Dejenerasyon :


Yozlaşma.Soysuzlaşma.fizik, kimya Bozunum.