Tarikatçı :

Tarikatları yaymak ve yaşatmak isteyen, o yolda çalışan kimse.