Işığı geçirmeyen, gelen ışığı geldiği yöne geri gönderen nesnedir.