Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal

TDK