Hakkaniyet:

Somut olay adaletidir.
Hocamın tanımıyla; bir pastadan herkese eşit pay vermek adil olmaktır, aç olana büyük parçayı vermek hakkaniyetli olmaktır.