BULMAK ZEVKİ

Bir bedevinin devesi kaybolmuştu. İlân etti: “Her kim bana devemi getirirse, kendisine iki deve yükü vereceğim.”

Adamdan sordular: “Bu ne biçim kâr? Bir yük devesi, iki deve yükünden daha mı değerlidir?”

Bedevi şu cevabı verdi: “Bulmak zevkini tatmadığınız için siz bunu asla anlayamazsınız.”kaynak