Bir gün aile dostlarından biri, banyoda traş olurken gördüğü Einstein’e sordu:
“Tıraş olmak için neden banyo sabunu kullanıyorsunuz?”

Alman asıllı Amerikalı fizikçi Albert Einstein, düşüncelerini sadece yaptığı icraatlara yönelttiğini belirten şu cevabı verdi:
“İki sabun zihnimi meşgul ediyor.”

Einstein ve Odaklanma | Öyküler | Öykü-Mesel-Kıssa-Hikaye | Sezgiler.Com Öyküler Sitesi