Bir genç, meşhur İngiliz devlet adamı Balfour'a, diplomasinin ne olduğunu sormuştu. Balfour ona şu hikâyeyi anlattı:
«Bir zamanlar Şarkta çok kudretli bir padişah varmış. Bu padişah bir gece rüyasında bütün dişlerini birer birer kaybettiğini görmüş. Hemen bir tâbirci çağırtarak rüyasını tâbir etmesini emretmiş. Diplomatlıktan hiç nasibi olmayan tâbirci:
«— Bu dişler senin evlâtlarındır, demiş. Birbiri ardınca hepsi ölecek, sen de bunların ölümlerini göreceksin.
«Gazaba gelen padişah, derhal adamın boynunun vurulmasını emretmiş. Sonra bir başka tâbirci çağırtmış. O da rüyayı şöyle tâbir etmiş:
«— Sevinin, padişahım! Dişler evlâdınıza delâlettir. Siz Allahm sevgili kullarmdansınız, Allah sana öyle uzun bir ömür vermiş ki, milletinin saadeti için sen bütün evlâtlarından fazla yaşayacaksın.
«Padişah da ona bir kese altın ihsan etmiş.»
Balfour, gence dönmüş:
— Anladın mı diplomasinin ne olduğunu!!

Diplomasi - Risale-i Nur Forum