İtalya'da okulda öğretmen sınıfa sorar:

- Amerikanın para birimi nedir?

Bütün çocuklar bağırarak "dolar" diye cevap verir. Almanya'nın ve İngiltere'nin de para birimleri de doğru olarak bilinir.

Öğretmen; "Türkiye'ninki nedir?" diye sorar ve bir öğrenci hemen cevep verir: "kere öğretmenim".

"Yanlış" der öğretmen çocuk şaşırır ve cevap verir:

- Ama öğretmenim geçen sene ablam tatilini Türkiye'de geçirmişti. Geldiğinde valizini açtı ve "Pantolon için 5 kere verdim. Ayakkabılar için 8 kere verdim." dedi!?