20'şeryıl hapis yiyen iki mahkuma, her onar yıl için ne istedikleri sorulur.

Birinci mahkum ilk on yıl için yetecek şekilde kitap ister. İkinci mahkum da on sene yetecek kadar sigara ister.

On yıl sona erince ikinci on yıl için ne istediklerini sorarlar.

İlk mahkum onyıl yetecek şekilde kitapla birlikte bir de gözlük ister. İkinci mahkumun koğuşuna girince bakarlar ki sigaralar aynı şekilde öylece duruyor. Ona ikinci on yıl için ne istediğini sorarlar; adam da feryatla:

- Çakmaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkk!