vbAdvancedcmps portalın vbulletin 3.8 e kurulabilmesi için aşağıdaki değişikliği yapmanız gerekmektedir

AC
/admincp/vbacmps_install.php

BUL

define('IS_VB_37', (substr($vbulletin->options['templateversion'], 0, 3) == 3.7) ? true : false);
ALTTAKİYLE DEĞİŞTİR

define('IS_VB_37', (substr($vbulletin->options['templateversion'], 0, 3) == 3.8) ? true : false);
BUL

if (!in_array(substr($vbulletin->options['templateversion'], 0, 3), array(3.6, 3.7)))
ALTTAKİYLE DEĞİŞTİR

if (!in_array(substr($vbulletin->options['templateversion'], 0, 3), array(3.6, 3.7, 3.8)))
Bu şekilde kurulumda versiyon uyumsuzluğu hatası almazsınız