Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3
 1. #1
  yeni üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  Almanya/Zonguldak
  Yaş
  27
  Mesaj
  71
  Rep Gücü
  47

  Msnonline MSN $ekiLLi NickLer

  KâLßîm Sénî Tâ$ıЧâmâЧıp ßîqün DuЯuЯSâ,Яuhum éßéDî SOnSuZLuqâ Kâvu$uЯSâ,méLéKLéЯ SOЯquЧâ ßâ$LâDıqınDâ 3 SÖZüm OLuЯ'SévDîm!SévîЧOЯum!SévéCéqîm'

  ßîЧéЯînî mî KéSTîn âCâßâ_¿... mîS Gîßî hıЧâЯ KOKTuDâ


  SâßЯéTméЧé DéqéЯSîn .. SéN ßénDé ßîTânéSînN !!

  nîCé DéLîKânLıLâЯ qÖЯDüK KOLunDâ KıZ CéßînDé émânéT âЯKâSınDâ SüЯü ! ЯâCOnu KâHpéLîK ЧüЯüЧü$ü SâHTéLîK ! KâLßî vâЯ ЧüЯéqî ЧOK:

  Sén ßénDén âЧЯıLmâЧâ KâЯâЯ VéЯéCéK KâDâЯ KüÇüLDüЧSén ... ßén Sénîn UĞЯunDâ ÖLümü GÖZé âLâCâK KâDâЯ ßüЧüDüm DéméK†îЯ...

  DÖn Dîé ЧâLwâЯıЯKén Dü$Tü éLîmDén GuЯuЯum.SOn Dîé DîLénîЯKén GéCTî ЧânımDân ÖLüm

  Sénî KénDîmé KâDéЯ SâЧmı$Tım uqЯunâ HéЯ$éЧî qÖZé âLmı$Tım ЧüЯéqîn Tâ$Tânmı$ ÇOK qéÇ ânLâDım

  â$K KâLßé qîЯDîĞî Zmn âKıL SéЧâHâTé ÇıKâЯmı$

  HâЧ HâЧ né îSTéЯSén SâЧ SâЧ ßénCé Sénîn â$Kın LâЧ LâЧ HâDî OqLum ЧâLLâH Sânâ ßЧ ßЧ

  DaRıLmak yq SévDiqim ßu Snn hikayénSé SénDén qüSéLi vaR aRTıq aDını SORma O SénSin..haTıRLa Sén DémişTn unuTmak kOLay OLuR Ozman haDi unuuTTuR

  DéqéЯLî OLân HâЧâTımDâ DéqéЯSîZ OLân âЧâqımın âLTınDâ

  yüKLéηiЯKéη омuzLaЯıмa özLéмiη béηi zоЯLaЯ Яabbiмé aç†ıм avuçLaЯıмı Séηi diLédiм béLKi yоLLaЯ

  ßîR MéLéK aĞLaR uZaKLaRDa GÖZLéRİ GéCé YüRéĞî ÖZLém Séßéßî SéN..!¿!

  ßénsizLiq öyLé koysun qi soL yanına..ßana qéLméq isté aMa yüzün tutMasınn.

  Güné$ ßîLé SÖnDüRéméZ İÇîmDéKî KâRânLıqı ßénîm Güné$îm SénSîn MéLéK YüZLüm_(A)

  séni sévén öLDü hâßéRin OLsun,séni sévén öLDü ßâşın sâq OLsun

  éqéR ßénî KâyßéDéRSén ßîR Dâhâ ßuLâmâSSın âç O qözLéRînî RâhâT ßâTmâSın

  hêRşêЧê Sâhîp oLmâK îSTêЧên êLînDêKînîDê KâЧßêDîoR

  ßênDê êmãnêTTîR SêvDãn ßîR ãRmãqãn KãßuL êTTîm îSTêmênê qêRêK ЧoqTu zãTên qêRî vêRîcêKTîm..

  Sen YaLanLarLa AŞK SatanLarın iLk adResi , ßen iSe Sattıqın Son AŞK'ın Taa KendiSi ..!!

  â$Kı ßânâ ânLâTmâ KâLßîm Onu TânıЧO ЧıLLâЯ ÖnCé ßîЯî ЧâKTı hâLâ KânıЧO

  qéLén qîDén ßénî yORmaZ ßîTéN hİÇ ßîR SHéy ßana KOymaS ! !...!

  ãDãмИã qöRé мuãмéLé ЧãpãRм KмИé îЧîİ KмИé KöTÜü OЧИãRм KãRãKTéRм hãKKИDã ЧORм ЧãpмЧã KãLqмãЧИ KмséЧé qéRçéq ßéИİ TãИTмãDм (,..

  ●● // DéhShéT'm - Manyaq'm - Laf SOKaRım - YéRSé uqRaSS ßaKaLîm__

  // NO paniK nO héYéCaN ßén vuRcam sHén uÇucN xD

  ßİЯ ЧâZâЯ DémİŞ Чħâ... `Sén Gî† â$q ßħnâ KâLSın...` ßħnDé DîЧ0Яm qî `` ßħn ßuЯDâЧîm K0Lpâ â$qîn SénDé KâLSîn

  ßuqün aqLaR yaRın SuSaRım qÖZümDéKî héR DamLa ya$ın héSaßını qün qéLîR SORaRım ! !...

  ıÜüéSKîDéN héRşéЧ Dãhã KOLãЧDı.4 îşLéм îçîN ЧéTéRLîЧDî ãßãKüS.şîмDî héRKéS DîK KéNãR.héRKéS OLDu hîpOTéNüS_


  bu son aLdaNışım soN yıkıLışım oLacak GeLseN de boş artıq geLmeseNde beN yokum

  -..Bir ÇığLıkTI YanLızLığım Hépiniz SağirDiniz . .

  ßir ufacıq ilqiyi a$q; iki laf edeni DO$t $ANMA..

  acımasızca geçp gidn zamandn geriye qaLan sadece YaLNıZLıK..

  ..Beni Görüp Kendini Sınama….Görebildiğin Kadarım….Hayat Bir Kumar İse Zarları Ben Atarım..

  -..!!!!Gözlerimi kapatıp Mavileri ağırlasam değişirmi hayat bilmem!!!!!

  dur qitme bensizliqin olduqu yere…

  -..wer elini elime... karanlığıma doğru gidelim...

  Bilmediğim bişi söyle bana…mutluluğu anlat mesela…o çok duyduğm yalanlar olmasn...

  KARANLIK dehşet vericidir.Ama korkuttuğu için değil olanları sakince ve tek başına düşünme olanağı sunduğu için...

  Tamamlayınca ek*** kalıyr bir şeyler...

  -..BeN HayaTTa eN çoK öLmeyi SevdiM..

  ***..bütün aynalar seni gösteriyor... ya da sensizlik gördüğüm..!! ***  sewDim seNi neDensizZ sewmeDin ßeni $ereFsizZ ama ßiz kaLdırDıqımızZ g*tü inDirmesini De ßiLirizZ..


  ßakK qökYüzü ßiLee aqLıorR ßenim iÇin...neRdesiN ße vefaSızz


  YüzZ veriP aDam ettiYsem...sıFır weRir yoqH eDerim


  aLı$maya çaLı$mak diee ßi$i yoqH..aLı$mak zoRunDaımm..!


  $imdi anLaDmm a$kıN ßazeN qitMek oLduqunu...aMa qitmeNin yitirMek oLmaDıqını...


  Yaptıqım yırtıLmış bir hayatı Yapıştırmaya çaLışmak..Paramparça oLmuş bir düzenin ÇırpınışLarını durdurmak..  ayrıLıkta sewDaya dahiL..
  ayrıLanLar haLa sevqiLi..!!  yaw$akLıqı ßecereßiLseyDm..
  $imDi yaLnızZ deqiL kaLaaLıkta oLurDmm...  ßir zamanLarr qüzeL yüzüNü özLerDm öpMek içiN...$imDide özLüorM yüzüNü..TükürmeK içiN!!!..


  aH aHmaKk..seNi hakLadıq saLak..qeRizeKaLı danqaLaK..afaLLadN mıı saFsaLaqq...


  aH ßu a$kk ifLah etmeZZ ßni..
  onunSa umruNda deqiLL...


  kaLp kenDi sesinDen koRkaR oLdu...qeRi döNmeye uzaKq yoLLardaımM..  ummaDıkLarm aDam oLurkEn...
  aDam dedikLerim inSan ßiLe oLamamı$$..

  cok dogRu bi Laf yaşıorum ßiLiorum....

  Küçük yaLanların ortasında biz..
  Büyümekten korkan yetişkinLeriz..


  Kendini Cok zorLama en qüseL seyLer onLarı en az BekLedqnde oLur..


  KeLimeLerLe anLatıLıCak kaDar baSit biRi deGiLim '!!


  Varlık bir harftir, sen onun anlamısın....  ||Bir mucize istiyosan gerçektende ihtiyacın olmalı||
  •••» •• × ßozαя мî §αήdîή αCïℓαя × ßεℓαÿα αŧℓαя Gįdεяįм × •• «•••


  ßαηα уαяıηıη gєтιяє¢єğι кιşι ѕєη ∂єğιℓѕєη єğєя,уяη σℓмαѕıη вgη вαηα уєтєя...!!


  Canıma TaK Eden NedenLerim Var..!  KaLBim TeK ßasınada Atar DesteK ünite İstemezz.!


  İKimiz meqer Çokmuşuz ßu resme...!  kuzuLar ıcın aqLaYan kurTLarda wardır haYaTTa ...!!!


  Burda ümitLer keLebekLer kadar Ya$arrr..

  YoksuLLuk KorkusuyLa Ömrü Sérvét Peşindé Harcayanda Gördüm FakirLigin Özünü .. Çévirdim Yüzümü ( ! )  Cehennemde ya$adıqım ıCın
  cennet haKKımdı...


  özüR diLérim séni üzmék istémédim. én iyisi intihar édiyim dédim, éttim..!!


  canim ßiLe emanetken, kayBedecek neyim oLaBiLirki ?


  YeTer ki OnuR* suZ oLmaSn a$k...  ||[5iah ßeaz ßiRr Hayat Ya$ı0rmM.!! ßendn r3nkLi ifaDeLr ßkLeme


  ßény kayßédérsén ßi daa asLa ßuLamassin o ac qösLü kaLBiné raat ßatmasin


  CoKK $erefsiz qöRdüm ama Hic Biri Senin Kadar ProfesyonaL DeqiLdi..!  2 çocuğum oLsa ..akLım saLıncakta saLLanır...büyümek istemiyoruM..anneM babaM yaşLanır..
  aLdandım qörDüqüm masaLLara..

 2. #2
  yeni üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  Almanya/Zonguldak
  Yaş
  27
  Mesaj
  71
  Rep Gücü
  47

  Cevap: MSN $ekiLLi NickLer

  •$4 ¤*¨♥¨*¤•$3qíDéné kâL Démém, •$5qíDén qíDér ZáTén•$6SéVéné Sévmé Démém, •$7SéVén SéVéR ZáTén!!!•$4 ¤*¨♥¨*¤

  •$1•´ •$4 ו$1 KârâqôzLú •$4 ו$1 CáDí •$4× •$1 `•

  [c=4] |͇̿C͇̿¤̿ ͇̿| [c=1]¤*¨♥¨*¤_LiLá__Tómßíqq_¤*¨♥¨*¤[/c] |͇̿C͇̿¤̿ ͇̿|[/c]


  NIKLERIN BASINA BUNU KOPYALA •$4 VEYA BASKA SAYIII
  Örnekk:
  •$4 aşкLaяıη hєpSi uSüLSüz. düηγa ćєηaвєт quSüLSüz.  aydınlıın hapsolduu karanlıında ösgür bırakıldıı yerde son çırpınışları ruhumun..  ßέηi †aηЯidaη qέLέη мέsajLaЯLa iKηa έ†мέyέ caLi$мa !.. KέηDi i$LέDiqiη quηahLaЯLa ßέηi su¢LuyoЯsuη...  ßeLki de heR yoLun sonu saNa döNmeKk..!!  yok evLerimde aşk,,Sevmek ßana yaSak . . yine ßak ruhum eRiyip gidiyoR yavaş yavaş. .  hanqi rüzqaR aTTı seNi niYe döNdüN ki qeRii..  ŞéкéяLî ЧâLâηLâяiмiz ωâяdi Єη Çøк ßîявîяîмîzé SőγLéмéγi Séωéяdîк яøL γâpмâγi Séωéяdîк hîς 0γuηćâqiмiz Чøктu... Séη ßéηiмLé 0γηâяdiη,ßéη qőzγâşLâяiмLâ..!

  ßiLdikLeRinin ßiLqisizLiqiNdesiN ki siLmek isTedikLeRinin defteRindeN zateN siLiksiNn..!!  .. . . Kötü in$anLarLa tanı$ma Sene$i . . .
  iYi oLmak koLaydıR zoR oLan adiL oLanDıR..!!  kaCıoRm i$te heR$eydeN kaCıoRm i$te seNdeN we ßendeN..!!  kaiDeni ßozaßiLeceK teK isTisnayıMm..!!  sen ßiraz saßret qeRisi qeLir pe$inden saaDet..!!  dı$ qöRünü$e öneM weRmem rontqeN fiLmi cekTiRip qeLinN  kiMi dikenLi qüLLeRin we kiMi saHte sesLeriN kaRanLık heR saTıRda sayFaLaR yaKıLmı$ hisLeRimMm..!!  susMak qeRekiR ßazen i$de tam da qeRekeN zaManda susuyoRum aRtık..çünKü susMa sıRası aRtık ßenDe..!!


  küÇüqüM daHa çoK küÇüqüM bU yüZdeN büTün koRkuLarıM GruRum Bu YüzDen bU yüzDeN çoCuK qibi koRuNmasızLıqım ):


  arKadaşLık zaTen öLmüşş Morqa kaLdırınn..

  ."bNa iHTiyAcuNn YqOkk ArtIkkK.ŞeNiNnn OlAnA İİ bK"“

  .rEsT ÇEkTiM dÜnYaYa BıRaKtIgIndA bHeNi ...

  .sOKaKlaRDa YaNkILaNdI adIn ... SEnSiZlİgE hİç AlIşAmASDı... tÜm SöZlERiN kÜsKüN saNa ...yİnE YaNlıoZıM aY ıŞıGıM ...
  .
  ... ResT ÇeKtİm bU sAhTe hAyAtytA yAşAmAyAcAgIm dErKeN SEn ÇıkTın kARşIma

  YeRi GeLMi$ aClYaDa GüLMü$SeM , SaNa oLaN SeVDaMDaNDlR BiLeSiN . . .

  Bعn SعviLmعyعn ADAM tamammı.
  bعn ©عZaLı tamamdır..

  TakLitLعrimdعn Sakınmayın Çünkü Bana uLaşamıcanıs İçin Ancaq OnLarLa Yعtinirsinizz!!!=))

  ']['®íBµ]\[ ¢Ø©µgµ

  suskunluğum asaletimdir...her lafa verilecek bir cevabım var ama ; lafa bakarım laf mı diye ; bir de söyleyene bakarım adam mı diye.


  şimdi daha iyi anlıyorum ki,nefes almak değilmiş,yaşamak.ateşlerde yanmak gibi bişey,seni severken sensiz olmak...

  herkesin üç kişiliği vardır;ortaya çıkardığı,sahip olduğu,sahip olduğunu sandığı...

  insanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler,gitmeleriyle kendilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar.

  aşk, seven için ızdırap,sevilen için gururdur.karşılıklı sevenler için saadet, sevipte sevilmeyenler içinse; ö l ü m d ü r ...

  sen beni,benim seni sevdiğim kadar sevseydin;benim seni senin beni sevdiğin kadar sevdiğimi a n l a r d ı n ...

  ne ses , ne nefes , ne de rüzgar bağışlar seni, dönüp sırtını giderken, söyle kim kaşılar seni !!!

  birgün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme...

  aşık olup acı çekeceğime, nezle olur burnumu çekerim daha iyi.

  gülü gülene,sevgiyi bilene, nefreti hakedene,kalbi taşıyabilene vermeli...

  seni seviyorum diyen dillere değil,senin için ağlayan gözlere inan.

  Ylnzlığn böylsi hayl etmk bil mümkn dğil,ama gerçek,hayaln ötesnde.Br su dmlsı ylnız bir okynusn içnde,oysa bnlrce damlyla iç içe

  Kursundan beterdi inan o son sözleri Nasıl gitti hala aklım almıo Anlatmak imkansız çektiklerimi Wurulmuş gibiyim Canım Yanıyor..
  Bu benim delice ilk tutulusum Bu Benm Gönülden ilk Wurulusum Öyle Bir Sewdaya Düştümki Sorma Bu Karasewdadan Yok Kurtuluşum..

  Lay Lay Lom qaLißa sna qöre sewmeLeer!!!  seni unutmak için and içtim.. qözLérin qéLdi akLıma wazqéçtim..


  bna unut diorsn.. peqi söLér misin.. sén hatırLanmaya déğér misin..!


  her sözümüz dudakLarda qüLü$ oLdu.. dönme ihtimaLi yoq artıq, o qüLü$Lér dü$ oLduu!!!

  qidén déiL, kaLandr térkédén.. qidén dé ßu yüsdén qitmi$tir zatéénNn..


  Dünyada eşim benzerim yok ama bana benzemeye çaLışan ezik çok


  вυ кαLp ѕαdece ѕeνмenii вeкLeмiiѕ.!!  [»αкLιмdαѕιn«]..ѕαdece..[»υzαктαѕιn«]

  кöşєאเ ๔öภรє๓ ölü๓ ๔üz ﻮเtรє๓ ђคאคt ﻮölﻮєlєг เçเภ๔єאเ๓

  уαşαмαк ιçιη уαℓναямα∂ıк öℓмєк ιçιη уαℓναямαуız

  ∂σѕтυм σℓмαz, нαѕмıм уαşαмαz.

  öℓєηιη αякαѕıη∂αη αğℓαмαкι, ѕєη öℓ∂üктєη ѕσηяα∂α αякαη∂αη αğℓıуαη вıяαкмα !!
  .
  вιя уєя∂є кüçüк ιηѕαηℓαяıη вüуüк göℓgєℓєяι σℓυşυуσяѕα σяα∂α güηєş вαтıуσя ∂ємєктιя.

  αѕℓα вιяιℓєяιηιη υмυ∂υηυ кıямα, вєℓкι∂є ѕαнιρ σℓ∂υкℓαяı тєк şєу σ'∂υя.

  нαуαттα є∂ιη∂ιğιм тє¢яüвєℓєя, ує∂ιğιм кαzıкℓαяıη тσρℓαмı∂ıя.

  αуηı ∂ιℓι кσηυşαηℓαя ∂єğιℓ, αуηı ∂υуgυуυ ραуℓαşαηℓαя αηℓαşαвιℓιя.

  ∂σѕтυη ∂σѕтυм∂υя, ∂üşмαηıη ∂üşмαηıм.

  ѕσηυηυ ∂üşüηєηℓєя кαняαмαη σℓαмαz.

  нєяşєуιη, zαмαηı ναя; уαşαмαηıη, ѕєνмєηιη, нαттα öℓмєηιη вιℓє..

  вєуαzıη кα∂єяι кιяℓєηмєк, ѕιуαнıη кα∂єяι ѕυçℓαηмαктıя.

  ∂üηуα вιя güη∂üя, σ ∂α вυgüη∂üя!

  вιz вєℓιмιzє ѕιℓαнı ѕιℓαнℓα νυяυℓмαк ιçιη кσу∂υк.

  ѕєη∂єη вιя тαηє ∂αнα уσкѕα, єуναℓℓαн ∂ιує¢єкѕιη.

  ѕєη, ѕєη σℓ! αѕℓα вιz σℓмα.

  вιz öℓмєуι çσктαη gözє αℓ∂ıк ∂α, уαηıмız∂α кιмℓєя göтüяü¢єz σηυ ∂üşüηüуσяυz.

  ιηѕαηα güνєηмє öℓüя, αğα¢α уαѕℓαηмα кυяυя.

  нєя güη σℓαη уєηιℓιк, вєηιм gєℓєηєкℓєяιмє вιя ιнαηєт νє нαкαяєттιя.

  KİM OLURSAN OL NE OLURSAN OL BURASI BENİM MEKANIM AKILLI OL..!!!

  Kimilerine göre kralız,Kimilerine göre yalanız,Herkes Rahat Olsun Biz Ad***** Göre Adamız...!!!

  “..Death is God’s way of telling you not to be such a wise man!..”
  (Ölüm, sizin aslında çok da zeki olmadığınızı, Tanrı’nın size söyleme şeklidir..)

  Gönlüm kırgın ve yaralı bu gönül hala sevdalı AMA BAŞKASINI SEVİYORSAN SANA BAKMAYACAK KADARDA DELİKANLI..!!!!

  [ «::: L :::» .«::: O:::» .«::: V:::» .«::: E :::» ]


  ßeN ßüyüK RüzgarLarıN aDamıyıM, ßeniM SevdaLarımDa ßüyüK oLuR öFkeLerimDe.. ßeN SeverseM DestaN, KızarsaM KatLiaM oLur...


  KıR KalbiMi GönlüN oLsuN.. aL HeR ŞeYi GözüN DoysuN.. ŞimDi ßaşKa KollardayıM ßu Da SaNa KapaK oLsuN..!

  HayaT YaşandıĞı KadardıR, GeriSi Ya HatıralarDa BiR iZ YaDa HayallerDe BiR uMuttuR..!

  g£c£md£ £fkAr, kAfAmdA £srar, iCimde Israr, yüzümd£ Inan haSar Inan gönLüm hAzAr yAni ßöyLe piSkOpAt yAzAr ßöyLe yAzAr...

  ☻ ♪ ♥ № ۩ ♦ ♠  ▒ √ ∫ ۞ ۝ ۩ ¶ ¤

  ıl.lıl.lı.ıl.lıl.lı ♠♣♥ ♦XҳҲҳ

  【★】 『★』 ★☆★ 【酒不過一盃接一盃●心不過醉了又再醉●愛不過頽廢了頽廢●妳不過走了不再囬→→→→】

  █▓▒ ۩≈♥≈≈♥≈≈♥≈≈♥≈≈♥≈≈♥≈≈♥≈ ۩ ▒▓█

  bendeki bu aşkı hevesmi sandın 3 5 gnde bitermi sandın...

  çok deqil az kaldı...sensizliqe dayanamayıp öleceqim...işte o zmn qözlerinin daldıqı yerde olacaqım..

  yapma dokunma kim dokunduysa sana ona git,Nerde unuttuysan beni orda kal,ezdirmem kendimi sana,alem inansa sözüne ben inanmam

  beş para edermi ki varlığın yokluğun beni acıtsın

  bizi satanı biz beleşe veriyoruzz

  уıкıℓ∂ığıη нєя αη уσℓмα∂ığıηα ѕüкяєт кαℓк αуηαℓαяα вαк уσяυℓ∂υğυη нєя αη кσℓαу öℓüм∂єη ναzgє¢ кαℓк göкуυzυηє вαк

  yarınlar olmayacak

  ...dünüm yok yarınım sır..

  son günümde aqlamam ßen

  çektim onca çileyi şimdi tebessüm vakti

  Kader yazılmış madem oynamak düşer derdi içine atmak ya kanser yada verem eder...

  ßir çoçuk var ve birde kanayan acıları...

  Yalnızlıktan midem bulanır gel desem gelirmisin?

  Sen seversin o sever oyun biter divanem

  Bir kalp var tam iki parça yarısı parça parça
  Yarısı nerde sorma kimbilir hangi kolda

  Sabır Selametimse , İntikam Felaketimdir..!!

  Bu Dünya Döndükçe Bende Gülmeye Devam Edicem...!

  Seni Sevdiğim Kadar ALLAH'ı Sevseydim Şimdi PEYGAMBER Olurdum..!!

  Bir Elimde Esrar Bir Elimde Şarap Kazandım Sanıyorum Ama Herşeyi Tek Tek Kaybediyorum Bu Kahpe Hayatta..!!

  Yalnız da GÜZELLL...!!!

  Kopucaksa Kopsun Bu İp Bitecekse Bitsin ... Beni Sevmeyen Varsa S.kt.r Olup GİTSİN ..!! ( Sensizde Yaşıyorum BAKKK )

  Seni Sevdim Falan Filan , Geç Kızım Bunları Hepsi Hikaye, Hepsi YALANN ..!!

  ZAMANIN MAFedemiyeceği Birşey YOKTUR UNUTMA....
  __________________________________________________ _
  ************************************************** *
  •°o.O α¢ι çєкмєуєηℓєя, вαѕкαℓαяιηιη α¢ι çєкєвιℓє¢єgιηι αкιℓℓαяιηα вιℓє gєтιяємєzℓєя O.o°

  Oº° αкιℓℓι σℓαηℓαя ѕєвєρℓєя кσηυѕυη∂α тαятιѕιяℓαя.αмα ηιнαι кαяαяι ѕσηυ¢тα ѕυяєкℓι αρтαℓℓαя νєяιя °ºO

  ]|I{•----» αℓαу, çσgυ zαмαη αкιℓ уσкѕυℓℓυgυη∂αη ιℓєяι gєℓιя «----•}I|

  ••¤(`×[¤ ÁŚĶĨŃ ĨĹĶ ŚŐĹÚĞÚ МÁŃŤĨĞĨŃ ŚŐŃ ŚŐĹÚĞÚĎÚŔ ¤]×´)¤••

  αѕℓα вιяιℓєяιηιη υмυ∂υηυ кιямα. вєℓкι ∂є ѕαнιρ σℓ∂υкℓαяι тєк ѕєу σ∂υя؟؟؟

  αуαктα σℓмєк ∂ιz υѕтυ уαѕαмαктαη ∂αнα ¢σк σηυя νєяι¢ι∂ιя...

  +*¨^¨*+ αуηι нαтαуι ιкι кєz уαρмα +*¨^¨*+

  αуяιℓιк, ѕєν∂αηιη мєянємι σℓ∂υgυ gιвι öƒкєуι ∂є кιηι ∂є αzαℓтιя..

  вαяιѕι кσяυмαηιη єη ιуι уσℓυ ѕαναѕα нαzιя σℓмαктιя

  ßÁŚĶÁĹÁŔĨŃĨ ÁVÚŤМÁĶĹÁ ĶĔŃĎĨ ÁČĨĹÁŔĨŃĨ ÚŃÚŤÚŔŚÚŃ..

  ๒คzเ אเкเlเรlคг ๔คђค קคгlคк кคlкเภเรlคгเภ tєรשเкçเรเ๔เг.

  вєкℓємєуι вιℓєη ιηѕαη нєяѕєуι єℓ∂є є∂євιℓιя

  вιя ∂üѕмαηι вαgιѕℓαмαк, вιя ∂σѕтυ вαgιѕℓαмαктαη ∂αнα кσℓαу∂ιя..

  ßĨŔ ĶÁĎĨŃĨŃ ŶüŹüŃĎĔ ŤÁŚĨĎĨĞĨ ĨŦÁĎĔ, ŚĨŔŤĨŃÁ ĞĨŶĎĨĞĨ ĔĹßĨŚĔĎĔŃ ĎÁĤÁ öŃĔМĹĨĎĨŔ

  вιяι ѕαηα ѕαяιℓ∂ιgιη∂α, öη¢є σηυη кσℓℓαяιηι gєνѕєтмєѕιηι вєкℓє.

  ๒เгเรเภє รєภเ รєשเא๏гย๓ ๔є๓є Ŧเгรคtเภเ ครlค кคçเг๓ค...

  вö¢єк σℓмαуι кαвυℓℓєηєηℓєя, єzιℓιη¢є ѕιкαуєт єтмємєℓι∂ιяℓєя

  вüуüк мυтℓυℓυкℓαя, вüуüк α¢ιℓαяιη уαηιвαѕιη∂α∂ιя...

  ČÁŔĔŚĨŹ ĶÁĹĎĨĞĨŃĨŹĎÁ ßĨĹĨŃ ĶĨ ŤĔĶ ČÁŔĔ ŶĨŃĔ ĶĔŃĎĨŃĨŹŚĨŃĨŹ...!

  ¢єѕαяєт öℓмєк ∂єgιℓ уαѕαмαкℓα öℓçüℓüя...

  ςєรยг ๏l. ๔єﻮเlรєภ ๒เlє öאlє ๔คשгคภ. ђเç кเ๓รє คгค๔คкเ Ŧคгкเ คภlคאค๓คz

  ∂єνℓєя gιвι єѕєя νєямєк ιçιη кαяιη¢αℓαя gιвι çαℓιѕмαк gєяєкιя..

  ĎĨŃĹĔМĔŶĨ öĞŔĔŃ. ßÁŹĨ ŦĨŔŚÁŤĹÁŔ ĶÁРĨŶĨ ĤÁŦĨŦ ŤĨĶĹÁŤĨŔ...

  ĎüŚМÁŃĹÁŔĨŃ ĔŃ ßüŶüĞü ĎüŚМÁŃĹĨĞĨŃĨ ĞĨŹĹĔŶĔŃĎĨŔ..

  ∂üѕüηмє∂єη ögяєηмєк ναкιт кαувєтмєктιя..

  ... єgєя вιя уєя∂є кüçüк ιηѕαηℓαяιη вüуüк göℓgєℓєяι σℓυѕυуσяѕα
  σяα∂α güηєѕ вαтιуσя ∂ємєктιя ...

  ؟؟؟єη çαвυк кυяυуαη ѕєу göz уαѕι∂ιя؟؟؟

  ĔŃ öŃĔМĹĨ VÁŹĨŦĔМĨŹ; ĶÚĹÁĶĹÁŔĨМĨŹĨ, ŚöŶĹĔĎĨĶĹĔŔĨМĨŹĨ
  ĎÚŶМÁŶÁ ÁĹĨŚŤĨŔМÁМĨŹĎĨŔ..

  ♥ღ

  ׺°”˜`”°º×•°¤*♥•♥°( MåßeLïTå)°♥•♥*¤°•×º°”˜`”°º×

  º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸(*)(*)(*)Valentino(*)(*)(*)°º¤ø, ¸¸,ø¤º°`°º¤ø

  Şekilli nickler, arapça msn nickleri , msn nickleri , şekilli msn nickleri

  εїз˚♣•.ღ•´¯`♥ღ◦-»đєυѕα ღஐღ яєвєℓ∂є«-◦ღ♥´¯`•ღ.•♣˚εїз

  。o⊙o。مـنبع الأمـل。o⊙o。

  ♥♡♥لا طعم للحياة بدون أمل♥♡♥

  ۩๑.•´¯۞¯αşкıм ∂єѕєм gєℓιямιѕιη¯۞¯`•.๑۩๑

  1--ѕєν αмα уüяєктєη σℓѕυη gєℓ αмα євє∂ι σℓѕυη gιттιуιη уєяє вєηι∂є göтüя gιттιуιмιz уєя кαяα тσρяαк σѕℓυη

  2--ѕєνєηє ¢αηıм ƒє∂α ѕєνмєуєηє єℓνє∂α

  3 - ˙·٠٠•● нєя αѕк вιя мανι мαѕαℓ..αηℓαтιℓмαуαη ●•٠٠·˙

  4--ҳ̸ҳ̸ҳ¢яαzу вσуҳ̸ҳ̸ҳ

  5--(_.•°•._.•°•._.öмєя ._.•°•._.•°•._)

  6--_(¯`•.____(¯`ℓσνє¯)_____.•´¯)_

  7--((¯`•.¤¥§¦§¥¤.•´¯ вιzιм ѕєνgιмιz кяαℓıηα ∂єуιℓ αℓαуıηα gι∂єя ¯`•.¤¥§¦§¥¤.•´¯))

  8--¤ۣۜ..¤ک ô₪ Ă₪ ģêℓ∂Ĭ¤ۣۜ..¤

  9--¤ۣۜ..¤αşкıη gυяυяυ σℓмαz σℓαмαz вєηιм ∂єя∂ιмє çαяє вυℓυηмαz ѕєη çιℓє çєк вєη güηαнкαя αℓℓαн вιℓιуσя ѕєνєη уıкıℓмαz¤ۣۜ..

  --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ--ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --

  ๑۩۞۩๑нєℓℓυιη๑۩۞۩๑


  [¤ۣۜ..¤]๑۩۞۩๑(๑)вιz νυяυℓυη¢α ∂єуιℓ υηυтυℓυη¢α öℓüяüz(๑)๑۩۞۩๑[¤ۣۜ..¤]


  ๑۩۞۩๑(๑)нαяєкєт уαρмα нαяєкєтιη αℓℓαнıηı göяüяѕüη(๑)๑۩۞۩๑

  --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ--ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --

  ((¯`»¦«´¯))нαуѕιуєтѕιz((¯`»¦«´¯))

  «§»}¦{«ємєує ѕαуgı σℓмαуαηıη кєη∂ιѕιηє∂є ѕαуgıѕı σℓмαz»}¦{«§»

  ◦••.•°¯° •)»(*)σℓмαzѕα σℓмαz(*)«(•°¯°•.••◦

  εїз˚♣•.ღ•´¯`♥ღ◦-»đєυѕα ღஐღ яєвєℓ∂є«-◦ღ♥´¯`•ღ.•♣˚εїз

  --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ--ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --ஐ◄███▓▒░░ℓσνє ░░▒▓███►ஐ --

  O?°'¨ ( þ®îñ©ë§§ ) ¨'°?O

  [̲̅M̲̅][̲̅u̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅o̲̅] [̲̅3̲̅][̲̅3̲̅]٠
  º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸(*)(*)(*)Valentino(*)(*)(*)°º¤ø, ¸¸,ø¤º°`°º¤ø

 3. #3
  yeni üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  Almanya/Zonguldak
  Yaş
  27
  Mesaj
  71
  Rep Gücü
  47

  Cevap: MSN $ekiLLi NickLer

  ˙·٠•●BeLki BiR GüN YaşLaNaCağıM, AmA AsLa BüYüMeYeCeğiM●•


  Dünü geçmiş yapan yaşanmış olmasıdır, yarını gelecek yapan hayallerimizdir..!

  ·٠•●GeNçLiğiNe●GüVeNiP●ErKeN●DeRkeN●BeLki●Elve Da● BiLe●DiyEmeZsiN●GiDeRkeN●•٠·˙


  ·٠•●sévén bu kâLbîn çığLıkLârında , duâlârındâ bîlê hâlâ sên vârsın hîç mî duymuyorsun? ●•٠·˙
  içtiğimizin değil, içerken düşündüklerimizin sarhoşuyuz...
  kaderimse belalı aşkın severek yaşarım, ağlarım yokluğundan yanarım, ben aşkını tek başımada yaşarım...(
  Seni sevdiğimi görmeyecek kadar körsen, Bende seni sevdiğimi söylemeyecek kadar gururluyum...
  esmer tenine gül yüzüne nasıl katlanırım sensizliğe ağlarım her gece sensizliğe gizlice..
  Bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım..
  Her Insan Sevilcek Ve Sevecektir.
  GüL SuNaN Bir eLde Daİma Bir miktar GüL KoKuSu KaLır.
  яσ¢к,мєтαℓ νє ƒяρ ує "şєутαη ιşι" ∂ιуєηℓєя.¢єναρ νєяιη :"şєутαη вυηυη ηєяєѕιη∂є?"
  gєℓ gєℓмє öηємℓι ∂єğιℓ αмα вєкℓєтмє тαмαммı!!!...
  нαyαт кızgıи вoğα вєи кıямızı pєLєяiи
  ArTik SanDaLYéMDéN Son DéFa DuSuYorum
  Tam rsiYa GéÇéRKéN BirakTiğin ''O'' éL BéNim ..
  DünyaDa HiÇ KimseYe GüvenMe ÇünKü ßeyaZ GülüN BiLe GölgeSi SiyahTır
  Sen, sen ol! Asla biz olma.
  I'M THE BEST ALAYINA REST.
  İçimde Öyle Güzelsin Ki Onu Kirletmeyeceğim Seninle


  •YÜRÊGÎNLÊ••••••••••SÊVÊN••••••••••ÂSL••••••••••T ÈRK ÈTMÈZZ•

  «««вεη σ αѓțιқ εىқі βεŋŋŋ ĎęğĩĻiмммм, Қәйďiмi ξzďiŗmičěм άѓțιкккк!>>  Giden Gitmiştir,Gittiği An Bitmiştir Gideni Ben Değil Giden Beni Kaybetmiştir!!! :( Bırakıp Gittin Beni Seni Unuttum Sanma Zaman Alışmayı Öğretir Belki,Ama UNUTMAYI ASLA :(


  SoN SöZLeRiNi YaqMuR aLTıNDa SöYLe Ki qöZ Ya$LaRıM ßeLLi oLMaSıNnN...!!


  уıкıℓ∂ı ∂υуgυℓαяıм кıяıℓ∂ı υмυтℓαяıм öмяüмüη вαнαяıη∂α ѕıятıм∂αη νυяυуσяℓαя є¢єℓιм σℓυуσяℓαя öмяüмüη вαнαяıη∂α ...!:


  KüL OlMuş AtEş YaNaR Mı? BuZ TuTmUş Su AkArMı BuNlAr OlMuYoRsA SöLe BaKaLıM;Bu KaLp SeNi SeVdi BaşkAsInA BaKaRmI????


  seNi TaNiDim - SevMeYi ÖgReTTiN,, seNi SevDim - UnuTaMaMAyi öGreTTiN,, maDeM BiraQaCaQtiN bE ZaLim - NeDEn BaNa $eReFsiZliGi ÖgReTMediN..!!?


  KoPtUğU yErDe BıRaK bU MaSaL bÖyLe BiTsİn BiR zAmAn HeR sEyİmDiN aRtIk UmUrUmDa DeĞiLsİn!!!


  (L) If You Have A Problem, And You Need A Hand, Just Call My Number, Because I'm Your Friend! (L)


  (L)OnLy TrUe FrIeNdS HaVe A PlaCe In My HeaRt(L)


  Eger birgün gelir beni unutursan,bilki silahim artik belimde degil elimde,ama ici bos,cünkü kursunu beynimde....!!!  Eğer Bir Gün Adını Anarken kısılırsa Sesim Hasretinden, Kapanırsa Gözlerim Aşkından, Durursa Kalbim Bilki Ben Yanlız Seni SEVDıM ...  Eğer gerçekten birini seversen, Onu özgür bırak! Sana ait olmak isterse bir gün mutlaka geri Gelecektir Gelmezse de boşa peşinden koşma Asla da senin O L M A Y A C A K T I R


  Artıq ne gözlerim,ne gülüşüm,ne ellerim ne de KaLbİm snn..Artıq hepsi bnm!

  İki rayı gibiyiz bir tren yolunun yakın olması neyi değiştirir son istasyonun ?

  Burlarada Senden Çok Bir Görsen AnLarsın..Oralarda Benden Yok Bir Düşünsen Anlarsın !!

  Şimdi Sen Gidiyorsun Ya Herkes Sana Benzeyecek !

  ~S~I~K~I~L~D~I~M~ Y~A~L~N~I~Z~L~I~K~T~A~N~

  KiM O GöZLeRiNDeKi YaBaNCı ?! Yakanı Bırakmaz Ellerim. . . Hani Ben oLaCakTıM Y A L A N C I:@ Başının TaCı !

  Yaşamaksa Yaşıyorum ELbetteYokluğunu KabuL etmek böylesine Zorken,Hiç OLmama İhtimaLini Düşünemiyorum BiLe..........

  Ne Kaldı Geriye Ztn Bir sürü Boş HaTıRa..Yaşamak DeiL ki Bu GörüntüLer VaR AdeTa!!

  Sana (F)GüLüm Demiştim Ya,O GüL (W)SoLdU..Hani Bu SoN Demiştim Ya O GüN Sondu. .

  Yağmur mutluluğuma gölge düşürmek için yağıyorsa aldırmıyorum, maksadı yüzümü ıslatmaksa ben zaten ağlıyorum...

  Baharla Hazan Birleşemez Ortada Yaz Var..Sen BaharınLa Çiçeklen,Ben Hazanımla Solayım Sevgili YaR...

  İtiraf EttiM KendiMe; Seviyormuşum MeĞeR Diye..Sonra GüLdÜm HaliMe ÇoCuK MuSuN KıZıM DiE

  SenLe BeN BaTI-DoĞu , AmA DüNYa YuVaRLaK

  Özlemeyi sayende çok iyi bilsem de artık çok geç ne ben dön diyebilirim sana ne de sen dönebilirsin geriye. .

  Benim için giden gider, gittiği gün biter!

  Zalimsin Ama Lazımsın Bana,Hainsin Ama Zaafımsın Anla...!

  SeNi GöRDüĞüM GüNü, SeVDiĞiMi uNuTSaM... BiR BaŞKa DüNYa BuLSaM, iÇiNDe SeN oLMaSaN

  Zaman..Ah Zaman!Hem dost,hem düşman.Hem mazlum,hem zalim..Aktıkça köpüren nehir,durdukça kuduran şehir..

  Su gibisin içilip hiç kanılamayan..Seveni yanıltmayan sevince yanılmayan..Özlenen sen özleyen sen..Varken bile doyulamayan

  Harcadınız Beni Artıq yeter,Her yeni Sevgili Daha da Beter,Teker Teker gelin ULan Teker tekerSizi Bana Sayıyla mı Verdilerr??

  Eğer bir gün grurunu yenip,bana geri dönmek istersen sakın dönme,çünkü senin grurunun bittiği yerde benim grurum başlar

  Sarhoşum Bu Gece Kafam Dumanlı Bana Verdikleri Hayat Yalandı Nefret Ettim Gıpta Ettim Kendim Olmak İstedim Beceremedim !  Eskiden olsa arkandan bakar ağlardım, şimdi ardıma bile bakmam. Eskiden uğruna dünyaları yakardım, şimdi bir kibrit bile çakmam.

  Kim Démiş ki Sarhoşluk Kötü Şéy Oysa Bén Hér şéyimi Ayıkkén Kaybéttim..

  Kader deyip çekip gittin.Sen suçlu değilsinde,kader mi suçlu ey zalim.

  Eğer bir gün bu aciz vücudum musalla taşına konunca suçu neydi diye sorarlarsa sen söyle meyhaneci tek suçu sevmekti de.

  EnTeL DeGiLizKi MaNiTaMIz OLSuN, CaDDeLi DeGiLiZKi AraBaMIZ OLSuN. BiZ CaKaLDeReLiYiZ BIrAKINDa FarKImIz OLSun.!!!

  DünYaDa Hiç KimSeYe GüVenMe CünKü BeYaZ GüLüN BiLe GöLGeSi SiYahTir

  Laf sokma kapak oLursun uğraşma etiket oLursun yavşama köpek oLursun biraz adam oL ki yanımda yer buLursun.

  HeR GeNÇ DeLiKaNLıNıN BiR SeVGiLiSi oLaBiLir AmA,
  HeR GeNÇ KıZıN BiR DeLiKaNLı SeVGiLiSi oLaMaZ!!!

  GuLmEk SeNin BiR TuTkUn OlSuN,bIrGuN aGlArSaN oDa MuTlUlUkTaN oLsUn

  Sen ßenDen AyrıLmaya Karar VereCek Kadar KüçüLdüySen, ßen Senin UğrunDa ÖLümü Göze ALaCak Kadar ßüyüDüm Demektir

  Aydınlık dunyamı karanlık eyleme,Seven yuregımı sensızlıge surukleme, Her sıgara dumanında aklıma duşme,Duste gor benım dustugum bu hale.

  Ne paranın delisi ne pezevengin gölgesi ne kahpenin bekçisi nede silahın tetikçisi olduk biz gönlümüzün efesi ortamların delisi dostlarımızın kölesi olduk

  ßir Köpeğim Wardı ßæna Coq SADIKTI. ßİR sEVGİlİM wardı Köpeğim Kadar oLamadı.!!!

  Ne kolumda kelepce, ne yanımda gardiyan,ne gönlümde zulüm,ne ensemde ölüm,o gün yanlızca sen olcaksın gülüm

  Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin....


  [67] ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸- Kimseyi Taniyamiyorum Artik-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸ [57]

  ((¯`»¦«´¯)) AşKMeLeGi ((¯`»¦«´¯))

  ----000--->>xx//*[_[A][Y][L][I][N]_]*

  ™ \'\' SevgiLiLer[sahTe]...TipLer[Kahpe]...Hayatınız[pLan]...aLayınız[yaLan]


  RuHuMd@n Başk@ DoStUm OlMaDı V£ KaLbimi DiNl£y£n YaLnIz GöNlÜm VaRdI.


  Géçici HéVés DéğiL.. Hak éDéNé NéFés oLurum?

  Git RüzGar Ona SeVdiGiMi SöLe Ona NEFeS Gißi MuHtAÇ OlDuguMu UgRuNDa ÖleßiLeCegiMi SöLe Ama $uNuda UnuTMa EgeR ßeNsiZ MuTLuYSa SuS Ve SeSSizCe GeRi DöN..!


  HeR sEçiM Bi kAyBedişTiR...bENi kAybEtmEyi sEçeNi bEn kAzANmAk içiN uğRAşmAm aRtıK...


  Ўεмįήįm Ў£мįή DãмãяLãяıмdãkį Kãή Cãήlм ôLگµή.. گεndεή ßã$kãگıήı گ£v£яگ£m ßµ Cãή ßãήã Hãяãм ôLىµή...  - - --^[вєη ѕєηι αçкιм ∂ιує ѕєν∂ιм ,ѕєη вєηι тαтℓıм ∂ιує вιℓємє∂ιη..]^-- - -


  SaRhOşLuK kÖtÜ ŞeY dERlEr BeN hErŞeİmİ aYıKkEn KaYbEtTim......  GiDEn KaYbEdEnDiR.. giTTiN..! kAyBeTTİn...! BiR şEhİr YaKInIMa BiLe YaKLaŞmA..!


  Durumum Çevrim içi...Beynim Meşgul...Ruhum Hemen Döncek...Aklım Dışarıda...Elim Telefonda...Kalbim çevrim dışİ...


  BiZ SevGiMiZi KıR ÇiÇeĞi GiBi ElimizDe DeĞiL KuRsUn YaRaSı GiBi YüReĞiMiZdE SaKlArIz.........


  ●●?нєяşєуι öğяєη∂ιğιη кα∂αя вιℓιяѕιη.вυηυ ∂α öğяєη ѕєν∂ιğιη кα∂αя ѕєνιℓιяѕιη●●?


  [c=21]Në gë¢Mî$Dë ¥a$aDIkLarIMDañ huZursuZuM ñë $u añ ¥aPtIkLarIMDañ MutLu...![/c]
  Bu Yürek Seni Ölümüne Sevebilecek Kadar Delidir Ama Bu Saatten Sonra Sana Dönmeyecek Kadar da Gururludur!  Git RüzGar Ona SeVdiGiMi SöLe Ona NEFeS Gißi MuHtAÇ OlDuguMu UgRuNDa ÖleßiLeCegiMi SöLe Ama $uNuda UnuTMa EgeR ßeNsiZ MuTLuYSa SuS Ve SeSSizCe GeRi DöN..!

  SeN SeN oL ßiR iNsaNa HattindeN FazLa DeğeR VerMe, eĞeR HattindeN FazLa DeğeR VerirseN o iNsaNı ÇoK ÇabuK KaybedersiN..!

  BiZ SevGiMiZi KıR ÇiÇeĞi GiBi ElimizDe DeĞiL KuRsUn YaRaSı GiBi YüReĞiMiZdE SaKlArIz.........

  Sana BeNiM KaDaR DeGeR VeReNi, Ve SeVeNi ASLA BULAMAYACAKSIN!
  Ne Benim Kadar Sana Deger Vereni, Ne De Benim Kadar SeNi SeVeNi ASLAA ama ASLAA Bulamayacaksinnnn!!!  SeVeNe CaNıM FeDa SeVmEyEnE ElVeDa...!!!!!!  sEvEn UnuTmAz UnuTaN seVmeMişTir,SeVipTe uNutMuşSa sEvmEsiNi biLmeMişTir!...:


  S€nin için Ölecek Kadar Cesur ve Seni ßir Kalemde Silecek Kadar Yürekliyim..!  (¯`•.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.•´¯)SêNî SêVîYôRuM(¯`•.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.•´¯)
  ••((¯`•´¯))•..BêN SâNâ KîYâMâM!!!..••((¯`•´¯))•.
  •…………………..BêbêGîîM..……………………•
  (%) §€Ni §€v€®Im, §€Ni §€v€nId€ §€V€®iM, §€nI B€NiM KÅDÅ® §€V€NiD€ kU®§uNÅ dIz€®Im (%)

  ÷•.•´¯`•)»HÅ$®€TÏÑ¿L€»»¥ÅÑÐÏ»»GÕÑLÜM«(•´¯` •.•÷
  HaYaTTa HiC SeVMe SeVeRSeNDe BeLLi etMe CüNKü SeVeN SeViLMeZ SeViLeNDe KiYMeT BiLMeZ
  (£) §ÅNÅ gÜ£Üm d€§€m §Ø£Å® gId€®§iN,§ÅNÅ m€£€gIm d€§€m uÇÅ® GiD€®§In,Å¢ÅBÅ §€nI §€Vi¥Ø®uM D€§€M N€ d€®§iN¿ (£)
  BiLMiY0RDUM BENi 1 GÜN TERK EDECEGiNi BiLMiY0RDUM BU YÜREGiME CEKiLMEZ ACILAR VERECEGiNi
  (*) •••••••••DUYGULARIM DARMADAGIN ANL4YAMAZSIN,B3ND3 KI KALP S3NDE OLSA TA$IYAMAZSIN••••••••• (*)
  al?? ????ala? ?al?????... ?a???la ?aza??? ???? ???? ?????g???..
  ••» TêQ TêSêLLîM GözLêRîN ••»
  ??? Sen Sevme Sevgin biTer, Sevildigini biL o yeTer ???
  ´¯`•»GµÇçì GµÇçì Bªb¥ »þ↵¥«²Þ£ª¥«•´¯`
  » ••§€Ñ••» ••Bu••» ••|<ÅLBïÑ••» ••Bﮯ|¯ÅÑ€§ï§ïÑ••
  [SêN BêNîM îCîN CôQ DêGêrLîSîN][????]
  ×» Tµ®????~????LiCis??•‡•~£à&ETH;y ?1~•‡•×
  (¯`´¯) ** [» Señiiñ iiciiñ Ölü®üm «] ** (¯`´¯)
  ••¤ .A£s. .Gø††. ».dî©h.« .êrs©huƒ. .wøllte. .êr. .ªñgêbêñ. ¤••
  !nKaR edeMem Sen! Sevd!m AmA SerEfS!z Oldugunu TaHm!n edEmEd!m...
  [•••--» â$kîM «--•••]
  •»[°S° ?QâNQîZzZ? °M°]«•• [•¤•QâÑïMïZ&ETH;â bή,©åÑïMïZ&ETH;å bή •¤•]
  (¯`•[.. îHr sêîT dôCh nûR nêîDîsCh wêîL êbrû mêîn bâby îsT ..]•´¯)••¦» Dú bìšt éìn TéìL vôn mír ùnd ôhnè »DîCh« kânn ích nìcht sêín! «¦••
  YASAMAK IÇIN YALVARMADIK...ÖLMEK IÇINDE YALVARMAYIZ
  (¯`•.,.¤:|sözümüz|•|var|•|dostlar|•|beraber|•|dogm adik|•|ama|•|beraber|•|ölecegiz|¤.,.•´¯)
  • • • • • • • •pRíñZëSsîññëñ*küSsëñ ñT..sîë wëR&ETH;ëñ gëküSst• • • • • • • •
  »»•(¯`•[D][O][L][C][E] & [G][A][B][B][A][N][A]•´¯)•««
  .. b ii z D .. a Y n .. t a ii L .. v o N .. m ii R ..
  `•» p0âh bâby du biZt MêiN tRâum ¤[k]¤
  ×I aM wHaT i Am, CrÈmE De La cRÈmE×
  ••» ••» Ve®Äñ&ETH;é®ë &ETH;îcH ñîë µM @n&ETH;é®ëñ zµ GêF壣ën, Wênñ &ETH;îcH ëînê® ñî¢H± šø måg wîë dµ b, H@± ë® &ETH;îcH åndë®$ âµcH nîcH± Vê®dîëñ± «•• «••
  önce sagima ve soLuma baktim • yoksun … sonra önüme ve arkama baktim • yine yoksun … ve sonra hatirLadimki • BU KÜCÜCÜK KALBIMDEYMI$SIN • daLginLik i$te
  •••» ••[Bû KâLp VârYá...?]•• «••• (..TêQ SéNîN íCîN âTí&Yacute;ôÔ..)... [A&?]
  SEVILIPDE_SEVMEYENI_SEVEN_AFFETSIN ___SEVIYORUM_DEYIPDE_SEVMEYENI____ __________ALLAH_KAHRETSIN__________
  Sen! Sevd!g!mE P!smAn Deg!l!m Senin Gibi Bir Serefs!z!n Beni Sevmesini Bekledigime P!$man!m
  SéVéCéKSéN süPhé étmé...SéVMéYéCéKSéN üM!T VéRMé...SeN! SéVMéYéN! SéNDé SéVMé...SéN! SéVéN! ASLA TéRK éTMe
  || ••-•••.[`••» ÂSkim AYy LaWw YuU «••`].•••-•• ||x ..2o . o7 . o5..x
  ::...A S K I M ::...S E N I:::... C O 0 O K :: : a M a ::.. C O O O K::: S E V i Y O R U M::...:: UnUtMa ::..
  ¯`••» wêiß± dû waRûm iCh [ &ETH; î ç h ] sôû £îëbë [?] wëîL [ &ETH; U ] ëînmâLîg bîs± [!]
  UNUTMA! Bir kalb durdugu zaman degil Unutuldugu zaman ölür
  ???•??*´[aLem OyunCu oLmuS (*) SoKaKLar SahNe (*) BiR KiZ SevMiSdiM oLMuS KaHpE]`*??•
  •••••[?] BûZ TúTmû$ Sû âQârMí [?..?] Bû gÔzLêR SêNí SêVDí Bâ$QâSíNâ BâQârMíí [?]•••••
  ********....lafi cok mu gücüne gidiyor...peki senin yaptigin ********LIK degil miydi...bundan sonra sana ******** dendiginde sakin alinma cünkü öylesin.....

  •¤• Nî¢h†z îs† vërg£êí¢hbár mî† dîr [???]•• » ï £øvë ¥øú 4 eVë® •¤•
  ˜•¤ bîZ yîGîT bâBâLâRîn dêLîKânLî oGlanlarî&yacute;îZ..NâmûsûmûZ îCîn yâ$âr, nâmûSûmûZ îCîn öLüRüZ ¤•
  (¯`•.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.•´¯)__SêNî SêVîYôRuM__(¯`•.¸¸.¤*¨¨*¤.¸¸.•´¯)
  »(¯`•(¯`.•(¯`.•»[I]c[H] w[E]r[D]e [D]i[C]h [N]i[E] v[E]r[G]e[S]s[E]n«•.´¯)•.´¯)•´¯)«
  ==>>>>-----> TüRkEn sîNd zû GeiL füR dîesê WeLt <------<<<<==
  ¸¤*¨¨*¤SêNî¤SêVîYoRuM¤BêBî$îM¤*¨¨*¤
  .¤*¨.¤*¨.¤*¨¤¦.....NØbØ&ETH;&yacute; íŠ &THORN;êrfêç† [CêMiLê íŠt €ìñè ÃùZñªhm€].....¦¤¨*¤.¨*¤.¨*¤.
  ¤ .| |Bên SêNî ûNûTmâk îcîn SêVmêDîM | |. ¤
  ..» » S[ 3 ]N ../3.. B[ 3 ]N « «.. »(¯`•.•»•× ÊïÑ B£ïÇk îñ DëîÑë ÅúGéÑ µñ&ETH; íCh Håbê KéîÑë ÇhåñÇè MëH®×•«•.•´¯)«
  (¯`*$*´¯)«_MEiN_HeRz RaPpT_FüR_DicH_»(¯`*$*´¯)
  •S•ê•N•î••••K•â••L•b•î•M•ê••••G•ö•M•ü•Y•ô•R•û•M••• •S•ê•V•G•î•L•î•M•

  [S ] e v [ V ] i y o [ O ] r u m [ M ] .. s [ S ] e n [ N ] i | !!  ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º© Your MSN Name Here ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º©
  .•´¯(_.•´¯(_.•´¯(_ Your MSN Name Here _)¯`•._)¯`•._)¯`•.
  ,-*^~*-.,_,.-*~Your MSN Name Here ~*-.,_,.-*~^*-,
  (¯`•.¸¸.•´¯`•.¸¸.-> Your MSN Name Here <-.¸¸.•´¯`•.¸¸.•´¯)
  ?•?•?/??•?•? Your MSN Name Here ?•?•?/??•?•?

  ¯`•.¸¸.•´¯`•.¸¸.•´¯Your MSN Name Here¯`•.¸¸.•´¯`•.¸¸.•´¯
  (¯`•.(¯`•.(¯`•.(¯`•.Your MSN Name Here.•´¯).•´¯).•´¯).•´¯)
  ¸.•`¯`•.¸¸.•`¯`•Your MSN Name Here•`¯`•.¸¸.•`¯`•.¸
  (¯`•.¸¸.-> °º Your MSN Name Here º° <-.¸¸.•´¯)
  (`¨§/¨´)---»--@-} Your MSN Name Here {-@--«---(`¨§/¨´)

  °•.¸.•°¯°•.¸.•°¯°•.¸.->Your MSN Name Here<-.¸.•°¯°•.¸.•°¯°•.¸.•°
  |!¤*~``~*¤!||Your MSN Name Here||!¤*~``~*¤!|
  ,._.,-*^~*-,._.,-~>Your MSN Name Here<~-,._.,-*~^~*-,._.,
  .,;`;_,_;`;_._;`;_.Your MSN Name Here._;`;_._.`;_._.`;,.
  »»-(¯`•.•´¯)-> Your MSN Name Here <-(¯`•.•´¯)-««

  (¨:::×_×/:::*)----} Your MSN Name Here {----(+:::×_×/:::¨)
  .•`کexy`•..•> Your MSN Name Here <•..•´کmart`•.
  .°•. °•. °•. °•. Your MSN Name Here .•° .•° .•° .•°.
  °º°¨¨°(_.•´¯`•«¤° Your MSN Name Here °¤»•´¯`•._)°¨¨°º
  (°¨¨°/°¨¨°» Your MSN Name Here «°¨¨°/°¨¨°)

  (^^(-_-)^^) Your MSN Name Here (^^(-_-)^^)
  ||¯|_|¯|_.°•. °•. -> Your MSN Name Here <-.•° .•°._|¯|_|¯|
  ²ºº³ xXx_Your MSN Name Here_xXx ²ºº³
  ¥-×xXx×-¥~Your MSN Name Here~¥-×xXx×-¥
  ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸-(_Your MSN Name Here_)-,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸

  •°l¯l_l¯l*Your MSN Name Here*l¯l_l¯l•°
  ~~((-_-))~~_¯¯_/¯¯_Your MSN Name Here_¯¯_/¯¯_~~((-_-))~~
  _-(-_°_-(-_Your MSN Name Here_-)-_°_-)-_
  .o0×X×0o. Your MSN Name Here .o0×X×0o.
  *-._.-* *-._.-* Your MSN Name Here *-._.-* *-._.-*

  ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Your MSN Name Here) ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
  <(*_*)>...:...Your MSN Name Here...:...<(*_*)>
  [.. Name..]..[..Text..]
  ////[. Your MSN Name Here .]///

  •ˆˇ•˛¸•ˇˆ·˛¸•¬¬¬*•×¬-» ﻷ &ETH;@ BŁĩйĞ ŁăĐŷ B€ll@ ﻷ ¬«-¬×·*•˛¸•ˆˇ•˛¸•ˇˆ·

  (¯`•.¸¸.¤*¨ﷲ¨* 67zonguldak67*¨ﷲ ¨*¤.¸¸.•´¯)

Benzer Konular

 1. İngilizce Nickler ve Türkçe Anlamları
  Bay X Tarafından Msn, icq, skype, chat, irc, mirc Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 20-01-2008, 09:59 PM
 2. msd komik nickler
  reiser Tarafından Ücretsiz Programlar (Freeware ,Shareware ) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 04-12-2006, 06:46 AM
 3. Çince nickler & harfler
  batu Tarafından Msn, icq, skype, chat, irc, mirc Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 26-08-2006, 06:11 PM
Yukarı Çık